Du er her

Ventelister

Om ventelister til undervisning.

Musik & Kulturskolen har et begrænset antal ugentlige undervisningstimer til rådighed, og når interessen og antallet af tilmeldinger vokser, bliver det desværre vanskeligt at efterkomme alle ønsker.

Ventelisteleverne er af praktiske grunde ikke nummererede. De, der har stået længst på listen, kommer selvfølgelig først ind - husk derfor at skrive under bemærkninger, om eleven tidligere har stået på venteliste.

Dog kan hensynet til ønsker om instrumentvalg og bestemte undervisningssteder samt lærernes skemalægning have indflydelse på placeringen på ventelisten.