Du er her

Undervisning i skoletiden

Om muligheden for undervisning i skoletiden.

I forbindelse med skolereformen er der åbnet op for, at elever, der går i Musikskole, kan fritages fra dele af Folkeskoleundervisningen for at modtage deres musikskoleundervisning. For at en sådan aftale kan indgås, skal elevens forældre søge skolens leder skriftligt om lov. Det er skolelederen, der bestemmer, om ordningen kan godkendes.

Download formularen her.

Læs mere om reglerne her.