Du er her

Udenbys elever

Læs om mulighederne for udenbys elever

Elever, der ikke er bosiddende i Ringsted kommune kan optages i Musik & Kulturskolen efter følgende retningslinjer:

1. Elever, der er bosat i en anden kommune, men går i skole på en af kommunens folke-, fri- eller privatskoler, 10. kl. eller på en ungdomsuddannelse (fx MSG, ZBC og lignende) kan søge optagelse på lige fod med, og på samme betingelser som, kommunens borgere.

2. Elever fra andre kommuner, der ikke går i skole eller på en ungdomsuddannelse beliggende i Ringsted Kommune, kan optages mod merbetaling svarende til den manglende kommunale finansiering.

3. Elever, der i henhold til pkt. 2 betaler særlig pris for soloundervisning, kan deltage gratis på musikskolens sammenspilshold, kor og orkestre i lighed med andre elever i Ringsted Musik & Kulturskole.

4. Ved optagelse af elever til fag med venteliste førsteprioriteres elever, der er bosiddende i Ringsted Kommune, dernæst elever der er skolesøgende i Ringsted og sidst øvrige elever.

Kontakt kontoret for yderligere info.