Du er her

Tilmelding og udmelding

Regler for tilmelding og udmelding.

Tilmelding foregår via dette link

Tilmeldingen er bindende for hele skoleåret, dog har helt nybegyndere tre måneders prøvetid.

Prøvetiden er ikke kontingentfri.

Undervisningen i musik gives som eneundervisning 25 minutter om ugen eller holdundervisning (25, 35 eller 50 min. afhængig af holdstørrelse). Vi gør opmærksom på, at tiderne for sammenspil er vejledende, og at det af forskellige årsager kan vise sig nødvendigt med ændringer.

Undervisningen i dans, drama, billedkunst og ani-lab er holdundervisning.

Der undervises både på kommunens skoler og på Musik & Kulturskolen. Dog er det ikke alle fag, der tilbydes de respektive steder, ligesom der er fag, der kun kan undervises i på selve Musik & Kulturskolen.

Undervisning i musik tilbydes børn og unge fra 0 til 25 år.

Undervisning i billedkunst, dans og drama tilbydes børn og unge mellem 8 og 19 år.

 

Udmeldelse:
Udmeldelse kan enten ske via musiksystemet Speedadmin som I alle har adgang til eller ved skriftlig henvendelse på mail til Musik & Kulturskolen.

For elever, der er ude over prøvetiden, kan fritagelse for betaling ved udmeldelse kun ske ved flytning fra kommunen eller ved langvarig sygdom, som bedes dokumenteret med en lægeattest.

For nye elever kan udmeldelse inden sæsonstart ske frem til 3 uger inden sæsonstart. Herefter er tilmelding bindende for minimum prøvetiden, der er 3 måneder og ikke er kontingentfri.