Du er her

Søskenderabat

Har du søskende i Musik & Kulturskolen, er der mulighed for rabat...

Fra sæson 2019/20 giver Musik & Kulturskolen søskenderabat efter følgende regler:
Der betales fuld pris for den/de dyreste aktiviteter hos en elev, og halv pris for de øvrige søskendes dyreste aktivitet.

VIGTIGT! - For at rabatten kan udløses, er det et krav, at alle familiens aktiviteter registreres på samme betaler-cpr-nummer ved tilmelding eller gentilmelding.

Bemærk, der kan ikke samtidigt søges om både fripladser og søskenderabat, der gives kun en rabatordning pr. husstand

Søskenderabat kan kun udløses ved samlet tilmelding af søskende inden tilmeldingsfristens udløb.

Babyrytmik, forældre/børn lørdagsforløb og workshops er ikke omfattet af rabat.