Du er her

Priser

Hvad koster det at gå i Musik & Kulturskolen?

Priser for sæson 2018/2019

* Betaling opkræves ratevis for 3 måneder ad gangen 3 gange i løbet af sæsonen.

** Sammenspil og kor er gratis for elever, der går til instrumental- eller sangundervisning.

*** Musical er gratis for elever, der går sangundervisning.

Instrumental-elever opkræves kr. 45,- pr. sæson i copydan-afgift.

FagUndervisningPris
2018/2019
Babyrytmik10 gange (50 min.)kr. 540,00 pr. forlø›b
Daginstitution17 gange (forå†r eller efterå†r)kr. 3560,00 pr. forøl›b
Foræ‘ldre/Bø›rn holdlørdagsholdkr. 50 pr. gang (opkræves pr. forløb 200 kr.)
Bandværksted36 gange (35 min.) (50min.)kr. 270,00 pr. må†ned*
Spil-Op36 gange (50 min.)kr. 184,00 pr. må†ned*
Begynderhold (instrumental)36 gange (35/50 min.)kr. 204,00 pr. må†ned*
Solo-undervisning (instrument/sang) u. 25 å †r36 gange (25 min.)kr. 407,00 pr. må†ned*
Solo-undervisning (instrument/sang) o. 25 å†r36 gange (25 min.)kr. 477,00 pr. m†åned*
Kor (gratis for solo-elever) u. 25 å†r36 gange (50 min.)kr. 184,00 pr. må†ned* (**)
Kor (gratis for solo-elever) o. 25 år36 gange (50 min.)kr. 215,00 pr. må†ned* (**)
Sammenspil (gratis for solo-elever) u. 25 å†r36 gange (50 min.)kr. 184,00 pr. må†ned* (**)
Sammenspil (gratis for solo-elever) o. 25 †år36 gange (50 min.)kr. 215,00 pr. må†ned* (**)
Ani-Lab forår 201914 gange (150 min.)kr. 650 (ialt)
Billedkunst36 gange (125 min.)kr. 257,00 pr. må†ned*
Tegnehold 8 gange (180 min.)kr. 950,00 (ialt)
Dans36 gange (50 min.)kr. 179,00 pr. må†ned*
Drama36 gange 90 min.)kr. 204,00 pr. må†ned*
Musical24 gange (120 min.)kr. 204,00 pr. må†ned* (***)