Du er her

Kulturen flytter ud

Musik- og Kulturskolen er gået sammen med Ung Ringsted i stort modelforsøg, der skal finde nye veje til at skabe flere muligheder for at børn og unge kan møde kunst og kultur.

Kulturministeriet har under arbejdstitlen ’Grib Engagementet’ afsat en pulje på samlet kr. 40 mio. til modelforsøg fordelt over 2021 og 2022. Forsøgene skal afsøge og udvikle nye veje og modeller for, hvordan flere børn og unge kan møde kunst og kultur.

Ringsted Musik- og Kulturskole har i et tværkommunalt samarbejde med Lejre Musik- og Billedskole og Kalundborg Musiske skole indgivet ansøgning og har modtaget tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om støtte fra denne pulje til kulturprojektet ’Kulturen flytter ud’. De tre deltagende kommuner er gået sammen for at dække en større og bredere målgruppe med mulighed for en mere solid udvikling, videndeling og erfaringsopsamling.

Overordnede mål med projektet er:

  • at give alle børn og unge lige mulighed for at deltage i kunstneriske fritidstilbud.
  • gøre en forskel for de deltagende børn og unge ved at gøre kunst- og kulturmøder lettere tilgængelige i deres fritid.
  • udvide børn og unges kendskab til kunstarter og herigennem de personlige udviklingsmuligheder, der ligger i at beskæftige sig med kunst og kultur.
  • etablere tværprofessionelle samarbejder, som giver mulighed for gensidig kompetenceudvikling og kvalificering af de fagprofessionelles kunstneriske, musiske samt pædagogiske kompetencer.

Projektet ’Kulturen flytter ud’ i Ringsted er målrettet elever i Ringsteds udskoling og er tilrettelagt i tæt samarbejde mellem Ringsted Musik- og Kulturskole og UngRingsted.

I 'Kulturen flytter ud' Ringsted opsøges og overraskes elever på 7. 8. 9. og 10. årgang indledningsvis med kunstneriske forstyrrelser og happenings forestået af seks kunstnere inden for retningerne lyd/musik, billede/animation og drama/dans. Herpå følger et forløb med udbudte workshops i skoleregi samt ugentlige åbne aktiviteter og værksteder i regi af Ung Ringsteds Klub S og KLub K. Her inviteres de unge med i løbende uformel deltagelse med fokus på med- og samskabelse – drevet af samme kunstnere. Projektet afsluttes med en fælles event med præsentation af de unges egne værker skabt i forløbet.

Modelforsøget gennemføres og evalueres i samarbejde med professionshøjskolen Absalon, som også forestår løbende kompetenceudvikling af involveret personale.

Slots- og Kulturstyrelsen har tildelt det samlede projekt kr. 2.160.000 i støtte. Heraf er kr. 573.000,- tildelt projektets aktiviteter i Ringsted. Projektet skal afvikles inden udgangen af 2021.

Projektet kan følges på Instagramsiden @kulturenflytterudringsted