Du er her

Friplads

Musik & Kulturskolen har mulighed for at tilbyde en række fripladser

Ringsted Musik & Kulturskole har mulighed for at tildele op til 10 hele fripladser for elever op til 25 år.

Fripladserne tildeles efter nedenstående principper (bemærk: Det er husstandens samlede indkomstgrænse):
Friplads Indkomstsgrænse (skattepligtig indkomst)
1/1 friplads op til 300.000 kr.
2/3 friplads 300.001-400.000 kr.
1/3 friplads 400.001-500.000 kr.
Ingen friplads over 500.000 kr.

Der kan kun søges om friplads for et år ad gangen.

Der tildeles kun én friplads til én aktivitet pr. elev. Er denne aktivitet en instrumentalaktivitet, kan der på lige fod med andre instrumentalelever deltages gratis i sammenspil og øvrige fællesfag.

Modtager Musik & Kulturskolen flere ansøgninger end der er afsat midler til, vil fripladserne blive tildelt ud fra laveste indkomstgrundlag.

Bemærk, der kan ikke samtidigt søges om både fripladser og søskenderabat, der gives kun en rabatordning pr. husstand.

Der ansøges skriftligt til Musik & Kulturskolen og vedlægges kopi af seneste årsopgørelser til oplysning af summen af husstandens samlede indtægter.

Ansøgningen skal indeholde følgende passus samt underskrift:
”Undertegnede giver hermed Ringsted Musik & Kulturskole tilladelse til at indhente oplysninger omkring husstandens skattepligtige indkomst i forbindelse med ansøgning om friplads.”

Ansøgningen skal være Musik & Kulturskolen i hænde senest 1. juni 2021.