Du er her

Foto og video

Om brug af fotos og video af elever

Ringsted Musik & Kulturskole ønsker at kunne benytte billeder og/eller videoklip for at kunne dokumentere aktiviteter, koncerter og andre begivenheder for elever og forældre mm. via skolens kommunikationsplatforme – herunder hjemmeside, sociale medier samt i grafisk materiale til PR

Tilladelse til at kunne benytte fotos/video med en elev kræver samtykke fra elevens værge(r). Samtykke kan gives enten elektronisk i forbindelse med tilmelding, eller via en formular, der få ved henvendelse til kontoret.

Offentliggørelse af billeder på digitale platforme tager udgangspunkt i Datatilsynets vejledning om offentliggørelse af billeder/video på internettet.


Billed- og videomaterialet har som formål at skildre skolens aktiviteter som fx undervisning, koncerter, forestillinger eller ture – sammenhænge hvori eleverne spiller en central rolle.


Der vil ikke blive offentliggjort deciderede portrætfotos af elever. Billeder af individuelle elever, hvor de indgår i en aktivitet, vil dog kunne forekomme. For at kunne benytte sådanne billeder, vil vi gerne bede om jeres samtykke hertil.

Der offentliggøres ikke billeder eller videoklip, der på nogen måde kan virke kompromitterende for eleven.


Hvis der er særlige årsager til, at man ikke ønsker, at der optræder billeder af sit barn, bedes I rette henvendelse til kontoret.


Persondata opbevares to år efter ophør i Ringsted Musik & Kulturskole.