Du er her

Fjernundervisning

Kan jeg blive fjernundervist i Ringsted Musik- og Kulturskole?

I Ringsted Musik- og Kulturskole tror vi fuldt og fast på, at optimal læring bygger på nærvær og samvær og derfor bedst skabes i det fysiske møde mellem lærer og elev(er) – og vi ser fællesskaberne i og omkring vores aktiviteter som en stor del af det at gå i Ringsted Musik- og Kulturskole.

Fjernundervisning udbydes derfor som udgangspunkt ikke som et fast alternativ til almindelig fysisk undervisning, men først og fremmest som en udmærket mulighed, når undervisningen ikke kan tilrettelægges og gennemføres fysisk. Det kan fx være:

• I forbindelse med corona-restriktioner el. lign.
• Ved elevs sygdom af mildere karakter.
• Efterlæsning /omlægning af lektioner efter individuel aftale med lærer.
• I forbindelse med efterskoleophold.

Vi anbefaler, at man drøfter de konkrete muligheder for det enkelte fag med egen lærer.