Du er her

Betaling

Regler for betaling og restance.

Betaling
Der betales 3 gange om året for 3 måneder ad gangen. Kommunen udsender girokort. Er du tilmeldt e-boks, vil du modtage girokortene der.

Der er mulighed for at betale via betalingsservice (PBS og PTG). En påbegyndt rate tilbagebetales ikke.

Restance
Ved for sen betaling opkræves et gebyr på 250 kroner, ligesom der tilskrives rente med 1% pr. påbegyndt måned.

Restancer kan medføre udelukkelse fra undervisningen på Musik- og Kulturskolen, hvilket dog ikke fritager for betalingen.

Kopiafgift 
Elever, der går til instrumental- eller sangundervisning, opkræves en årlig afgift til dækning af kopiering af noder mm. Kopiafgiften opkræves kun en gang pr. elev, uanset hvor mange undervisningstilbud der deltages i.

Kopiafgiften udgør i sæson 2021/2022 49 kroner.

 

Nye Regler fra Gældsstyrrelsen - træder i kraft fra sæson 2021/22:

Gældsstyrelsen har udviklet et nyt inddrivelsessystem. 

Copydanafgiften er et civretsligt krav og rykkes med 100,00 vel at mærke når kravet overstiger 100,00 kr.

Kulturskole er også et civilretslig krav med samme rykkerbetingelser.

Musikskole skal tilbydes af kommunerne og derfor er der udlægsret for dette krav. Her er der rykkergebyr på 250,00 kr.