Du er her

Afbud

Regler for afbud.

Elever skal helst melde afbud direkte til læreren og helst senest dagen i forvejen.

Afbud kan også meldes til Musik & Kulturskolens sekretærer i kontorernes telefontid.

Egne afbud fra elever erstattes ikke.

Eleven får besked om lærerfravær via sms. Husk derfor at gøre skolen opmærksom på eventuelt nyt mobilnummer.

I tilfælde af lærerfravær mere end 3 gange på grund af sygdom, vil der blive tilbagebetaling for antal aflyste gange ud over 3, med mindre eleven har fået anden undervisning gennem sammenspil, forestillinger, workshops, koncerter med mere.

Lærers aflysning af andre årsager end sygdom erstattes senere på aftalt tidspunkt.

Vi henstiller iøvrigt til at elever ikke møder til undervisning hvis de er syge, da det medfører smittefare for såvel lærere som andre elever.